Brukerinformasjon


 

Styret forholder seg kun til seksjonseiere, både økonomisk og ansvarsmessig.  

Det er ikke tillat å vaske bil eller foreta bilreparasjoner!

 

Feil på kjøreport!

Ring Port Øst som står oppslått ved porten

32160666 mobil: 91105923

 

Brannsikkerhet

Håndholdte brannslukkerapparater står ved parkeringsplasser 70-68-144 samt ved alle inngangsdører til blokkene. Ankomst for brannvesen ved siden av søppelrommet, merket BR på tegning. Ingen dører må blokkeres!

 

Innbrudd

Ved innbrudd i leilighet, bod eller bil i garasjeanlegg, anmeldes forholdet til politi/forsikringselskap av eier på vanlig måte.  

Ved tyveri av sykkel kan anmeldelse av tyveri gjøres på nett.

Ved bil derimot, må anmeldelse leveres ved personlig oppmøte på politistasjonen. Dette gjelder også dersom du skulle ha en beskrivelse av eventuelt gjerningsperson, samt om du er utenlandsk statsborger.

For å hindre innbrudd anmoder vi alle om å lukke inngangsdørene til oppgangene og påse at disse går i lås. Husk også alltid å låse bod-dør og inngangsdøren til boden når du har vært der. Husk at det alltid skal være lås på boden, selv når den ikke er i bruk. Benytt ikke garasjeporten unødvendig. Dersom du oppdager at ukjente står utenfor garasjeinnkjørsel og venter på at bil skal kjøre ut, stopp ved port slik at denne lukker seg slik at ukjente/uvedkommende bil/person ikke slippes inn.

Vi oppfordrer for øvrig alle sameiere til å være oppmerksomme og ikke slippe uvedkommende inn i Sameiets fellesområder, ikke slipp andre inn ved å åpne for ukjente som ringer på dørtelefonen.

Spør gjerne folk som oppfører seg mistenksomt om hva deres ærend er

 

Parkering / Feilparkerte biler!

Det er kun de med gyldig eier/utleieavtale som kan parkere her på korrekt anvist parkeringsnummer/plass. 

Står det noen uvedkommende på plassen, må eieren selv ringe Oslo Kranbilservice: se oppslått skilt for instruks.

Når det er gjort send en melding til styret via kontaktskjemaet, i tilfelle vi får noen forespørsel om savnet bil.

 

 

Sykkelparkering 

Stativene er ikke lagringsplass for syklene. Lagring av sykler skal være i boden. Vi anbefaler at begge hjulene er låst med låser. Det har desverre vært stjålet sykkelhjul.

Det må ikke settes sykler utenfor stativene! De kan bli fjernet.

 

Utleie

Det kan ordnes av den enkelte seksjonseier, men ved permanent utleie kontakt Sebra. (post@sebraforvaltning.no tlf: 23 89 10 20) 

Har du ledig parkeringsplass og ønsker å finne en leietager benytt kontaktskjema.

Utleie av parkeringsplasser i Lørenvangen parkeringsameie fungerer for det meste problemfritt. Av hensyn til sikkerhet og myndigheters krav om beboerliste, er det meget viktig at styret til enhver tid kjenner til hvem som eier den enkelte seksjon og garasjeplass.

Ved utleie, er det også viktig for seksjonseier å inngå gode utleieavtaler som sikrer det ansvaret som påhviler seksjonseier (både gjennom vedtekter og ordensregler). Husk også og informere leietagere når styret sender ut infoskriv!

Eksempelvis vil klager på forsøpling påløpe gebyrer og bli utstedt til seksjonseier. Dette gjelder også parkeringsplassen og fellessarealer.

 

Portåpnere

(epost: post@lorenvangenparkering.no

Vil være behjelpelig med salg av port åpner til garasjen. Hver enkelt portåpner har et nummer og en unik kode. Det er viktig at det meldes fra om mistet eller stjålet portåpner. Den kan da slettes fra systemet, slik at den ikke kan benyttes til å komme inn i garasjen av uvedkommende.

Pris for ny port åpner er kr. 1500,00 pr stk. 

 

Handicap-parkering

Handicap-parkering er på plassene 20-34-51-52-70-87-88-110-121 

Når vi kjøpte parkeringsplass, kjøpte vi en andel i parkeringsameie og ikke fysisk plass. Slik at de som har fått tildelt/disponerer en HC plass i dag, kan måtte bytte denne plassen med parkeringsplassen til en ny seksjonseier som trenger HC plass, eller en eksisterende seksjonseier som får behov for HC plass i henhold til kommunalt vedtak. Men skal selvfølgelig fortsatt ha en parkeringsplass i garasjen. Nye seksjonseiere må ha P-plass for bytting hvis det aktuelt med HC plass.

 

Rydding

Plassen skal alltid være ryddig. Det er kun bildekk og sykkel som eventuelt kan lagres her, innefor plassens oppmerkede felt.

Andre saker må legges i boden eller leveres til gjenbruksstasjonen.

 

Vaktmesteravtale 

Avtale utføres av Bygårdsservice AS, spørsmål vedrørende avtalen kan du kontakte styreleder.

Vedtekter for Parkeringsameie, (utdrag fra vedtektene til Lørenvangen boligsameie)

Se Dokumenter

Oslo - 22. Apr

5 ºC

Siste nyheter