Info Ladere

Ladere Info

Vil informere om at det har kommet ny lov fra 1.1.2021 som også gjelder sameiere som oss. Siden er oppdatert pr 27.09.2021

Årsmøtet 2021 valgte Akershus Elektro, med Movel som administrer systemet.

Systemet kan nå taes i bruk, Du må først logge deg på Movel sine hjemmesider https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/styret/public/607d59f68f0f25.58855186.docx

Her står det forklart hvordan du går frem. Les også de øvrige tilsendte info fra Movel.

Skulle det være noe problem så kontakt kundeservise hos Movel, så retter de saken snarest.

Skulle de <gamle laderne> miste ytelsen eller at du ønsker å skifte ut, må du benytte bestillingskjemaet, se <ladere betsilling>

Det er kun dette selskapet vi kan bruke i fremtiden.

Hvis du vil leie ut din plass med lader, går det helt greit, gå da inn på din profil hos Movel og legg inn leietagers navn og adresse samt tidsrom, så går avregningen av forbruk direkte til leietager.

Hvis forbruket viser seg for lite, kan styret bestille økning av effektleveransen, men for å komme opp i dette så må mange flere koble seg opp.

Spørsmål og svar mellom våre eiere og Akershus Elektro:

De eksisterende kan beholde laderne så lenge de ønsker.

Men vil de har høyere ladeffekt må de koble seg på deres nye anlegg, og det vil bli samme pris som alle andre i sameiet, og da koble ned den gamle. 

Hvor stor total makseffekt regner dere med å kunne leverer over systemet?

Anlegget bygges opp av 2stk skinner, som kan belastes med 250A hver.

Det vil gi inntil 173kW pr skinne, totalt kan anlegget levere inntil 346kW.

Det vil si at hver bil i anlegget dere kan få 346kW / 144 = 2,4kW ved samtidig lading.

Dette er over hva Elbil Foreningen har satt som minimum (2kW)

Men for å unngå Effekt-tariff, settes hovedsikringen bare til 80A til å begynne med.

Spørsmål:

     Vil det utløse effekttariff på strømregningen?  Ladestasjonene fra Ensto er basert på den åpne teknologien til Open Charge Alliance (OCPP), som Elbilforeningen anbefaler fordi det er en mer kundevennlig løsning enn ladestasjoner som er låst (proprietære). Avinor har valgt Ensto til alle landets flyplassparkeringer.

link gammel ladeboks: https://www.ensto.com/no/produkter/ladestasjoner-for-elbil/home-charging/wallbox/

link ny ladeboks: https://garo.no/produkt/entity-pro-uttak-3f-32a-4g-flb-ladeboks/ 

Hovedsikringen er på 80A for å unngå høy nettleie (effekttariff), men kan justeres/byttes når det i fremtiden er behov for mer effekt i anlegget.

NVE har varslet nye tariffer for nettleie i 2022.

Oslo - 17. Jul

17 ºC

Siste nyheter