De som leier ut sin P-plass er ansvarlig for at leietager blir informert om regelverket og info fra garassjestyret

Det er kun de med gyldig eier/utleieavtale som kan parkere her på korrekt anvist parkeringsnummer/plass.

Står det noen uvedkommende på plassen, se oppslått skilt for instruks 

Feilparkerte biler:

 

Oppslag

Oslo - 17. Jul

17 ºC

Siste nyheter